Tauler d’anuncis

 • Ordenança reguladora prestacions personals en benefici de la comunitat i Ordenança reguladora autoritzacions terrasses i vetlladors al terme municipal de Sils.
 • Contractació en pràctiques de joves beneficiaris amb formació del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
 • Delegació competències imposició sancions gossos perillosos
 • Protocol d’actuació en matèria d’assetjament laboral de l’Ajuntament de Sils
 • Resultat acta tribunal del dia 09/09/16
 • Edicte esmena de creació, modificació i supressió fitxers dades de caràcter personal
 • Aprovació preu públic per cursos de pàdel
 • Aprovació definitiva Reglament Orgànic Municipal i de participació ciutadana
 • Aprovació definitiva projecte variant accés veïnat de Vallcanera-Serramagra
 • Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària
 • Aprovació inicial del projecte variant camí accés al veïnat de Vallcanera-Serramagra
 • Aprovació projecte millores a la via pública, parcs i places
 • Enderrocament Bar Manix
 • Convocatòria Reconeixement continuïtat i rendiment acadèmic juvenil
 • Aprovació inicial Ordenança municipal reguladora mercats de venda no sedentària de Sils
 • Aprovació inicial Reglament Orgànic Municipal (ROM) i de participació ciutadana de Sils
 • Creació, modificació i supressió fitxers dades de caràcter personal
 • Aprovació projecte millores a la via pública, parcs i places
 • Enderrocament Bar Manix
 • Bases reguladores carnaval de Sils
 • Concessió incentius empreses i nous emprenedors 2016
 • Aprovació definitiva ordenances fiscals per a l’exercici 2016
 • La regidoria de Via pública, governació i participació ciutadana, i els serveis tècnics i jurídics municipals han elaborat un avantprojecte del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Sils.
  És voluntat d’aquesta àrea de govern sotmetre’l a informació i participació ciutadana, donant-li la major difusió.
  També, estem oberts a qualsevol al·legació o suggeriment a través dels correus electrònics:
  amiralles@sils.cat
  ajuntament@sils.cat

 • Canvi tractament de Vila i timbre escut municipal
 • Plànol de delimitació per mesures prevenció incendis forestal
 • Reglament Orgànic Municipal (ROM)de Sils
 • Constitució Ajuntament 2015
 • Acords constitució nou consistori 2015
 • Delegació del servei integral de recollida de residus i neteja viària al Consell Comarcal de la Selva
 • Protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament de Sils, Sorea Sau i abastaments d’aigua del Tordera
 • Acord de col·laboració per l’establiment d’un protocol de coordinació entre els serveis socials d’atenció primària de l’Ajuntament de Sils i el punt d’acollida i acompanyament a les persones de Càrites a la població de Sils per a l’any 2015
 • Bases Ajuts Projecte Educatiu 2015-16
 • Aprovació provisional preus públics
 • Convocatòria Reconeixement continuïtat o rendiment acadèmic juvenil 2015
 • Contractació de l’obra Vestidors annexes a la pista poliesportiva
 • Edicte encàrrec de gestió
 • Aprovació inicial Bases reguladores concessió incentius empreses i nous emprenedors
 • Aprovació inicial modificació Bases beques per estudis (2015)
 • Aprovació definitiva projecte obra Vestidors annexes pista poliesportiva
 • Aprovació de projectes d’obres
 • Obra vestidors annexes a la pista poliesportiva
 • Moció d’ICV-EUiA-E: retirada de plaques Molt Honorable Jordi Pujol. Exp. 2014/718
 • Aprovació projecte executiu 2 per dues pistes de pàdel a la zona esportiva del pavelló
 • Aprovació projectes millores a l’aparcament de l’estació del tren, al vial d’accés al cementiri municipal i reasfaltats a diversos vials
 • Adhesió a la Setmana de la dignitat per a una Catalunya sense atur, pobresa i desigualtat
 • Aprovació projecte executiu per dues pistes de pàdel a la zona esportiva del pavello.
 • Aprovació inicial de la Modificació de les bases de beques per estudis