Tauler d’anuncis

  • Aprovació denominació via pública
  • Aprovació definitiva projecte d’obres per a la reparació del teulat de la llar d’infants
  • Edicte referent a la “Convocatòria continuïtat i rendiment acadèmic juvenil_2017”, període presentació instàncies: del 1 al 30 de juliol (prorrogat al 31 de juliol per ser l’últim dia un diumenge)
  • Aprovació definitiva PMU sector industrial T-500 Puratos S.A
  • Projecte Ampliacions, millores i renovacions a les xarxes municipals d’abastament d’aigua potable
  • Projecte espai de lectura i zona polivalent a Sils