Tràmits de Serveis socials, ajuts i subvencions

Sol·licitud d'ajuts per activitats

Quan?

Què necessito?

Com tramitar

Clicar a “Tramita”, identificar-se amb qualsevol dels mètodes disponibles i omplir les dades que restin de la instància, exposant el tema i sol·licitant una actuació al respecte si cal. Una vegada incorporada la informació, s’haura de confirmar que les dades siguin corectes per entrar al registre.

Bases

Documentació necessària

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

Beques per estudis no universitaris

Quan? Què necessito? Com tramitar? Quina és la documentació necessària?

Podeu consular les bases i descarregar-vos l’imprès de sol·licitud Un cop emplenada i descarregada, podeu clicar TRAMITAR i per adjuntar la sol·licitud per continuar de forma telemàtica.

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

Beques per estudis universitaris

Quan? Què necessito? Com tramitar? Quina és la documentació necessària?

Podeu consular les bases i descarregar-vos l’imprès de sol·licitud Un cop emplenada i descarregada, podeu clicar TRAMITAR i per adjuntar la sol·licitud per continuar de forma telemàtica.

    CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

    CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

    Reconeixement continuïtat i rendiment acadèmic continuat