Tràmits de Serveis socials, ajuts i subvencions

Sol·licitud d'ajuts per activitats

Quan?

Què necessito?

Com tramitar

Clicar a “Tramita”, identificar-se amb qualsevol dels mètodes disponibles i omplir les dades que restin de la instància, exposant el tema i sol·licitant una actuació al respecte si cal. Una vegada incorporada la informació, s’haurà de confirmar que les dades siguin correctes per entrar al registre.

Bases

Documentació necessària

EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIO:

 • Autorització de representació

 • Fotocòpia DNI de la persona física / representant de l’empresa 

 • Fotocòpia NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

 • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

Incentius per emprenedors

Quan?

Què necessito?

Com tramitar

Documentació necessària

EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIO:

 • Autorització de representació

 • Fotocòpia DNI de la persona física / representant de l’empresa 

 • Fotocòpia NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

 • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

Beques per estudis no universitaris

Quan? Què necessito? Com tramitar? Quina és la documentació necessària?

Podeu consular les bases i descarregar-vos l’imprès de sol·licitud Un cop emplenada i descarregada, podeu clicar TRAMITAR i per adjuntar la sol·licitud per continuar de forma telemàtica.

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

Beques per estudis universitaris

Quan? Què necessito? Com tramitar? Quina és la documentació necessària?

Podeu consular les bases i descarregar-vos l’imprès de sol·licitud Un cop emplenada i descarregada, podeu clicar TRAMITAR i per adjuntar la sol·licitud per continuar de forma telemàtica.

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL

  Reconeixement continuïtat i rendiment acadèmic continuat

  Quan?

  Què necessito?

  Com tramitar

  Documentació necessària

  EN CAS D’ACTUAR EN REPRESENTACIO:

  • Autorització de representació

  • Fotocòpia DNI de la persona física / representant de l’empresa 

  • Fotocòpia NIF de l’empresa / DNI de l’interessat

  • Còpia dels poders de representació de la persona (si s’escau)

  CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

  CLIQUEU AQUÍ PER OBTENIR LA SOL·LICITUD PRESENCIAL