Tràmits d’Activitats

Accediu al Canal empresa

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Accediu a l’enllaç següent per sol·licitar la Comunicació de canvi de titularitat d’activitats

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

Llicència ambiental (Annex II)

Accediu a l’enllaç següent per sol·licitar la Llicència ambiental (Annex II)

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Accediu a l’enllaç següent per sol·licitar la Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat

Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

Accediu a l’enllaç següent per tramitar la Sol·licitud informe previ en matèria d’incendis

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Accediu a l’enllaç següent per sol·licitar la Declaració responsable en matèria de salut alimentària