Tràmits del Padró d’habitants

Volant d'empadronament actual

Document emès per l’Ajuntament que acredita l’empadronament d’una persona en un domicili d’acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d’Habitants.

On adreçar-se?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica. 

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Nota: el volant demanat per Internet l’haurà de recollir la persona sol·licitant a les dependències municipals.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona major d’edat que estigui empadronada al municipi.

Documentació a aportar

No cal aportar documentació

Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

Volant d'empadronament històric

Certificat emès per l’Ajuntament que acredita fefaentment l’empadronament d’una persona en el Padró Municipal en un període de temps determinat.

On adreçar-se?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica. 

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Nota: el volant demanat per Internet l’haurà de recollir la persona sol·licitant a les dependències municipals.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona major d’edat que estigui empadronada al municipi.

Documentació a aportar

No cal aportar documentació

Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

Volant de convivència actual

Document emès per l’Ajuntament que especifica les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta actualment a les dades del Padró Municipal d’Habitants.

On adreçar-se?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica. 

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Nota: el volant demanat per Internet l’haurà de recollir la persona sol·licitant a les dependències municipals.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona major d’edat que estigui empadronada al municipi.

Documentació a aportar

No cal aportar documentació

Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT

Volant de convivència històrica

Certificat emès per l’Ajuntament que acredita fefaentment les dades de les persones que van conviure en un mateix habitatge en una data determinada.

On adreçar-se?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l’any per a la tramitació telemàtica. 

De 8h a 14h de dilluns a divendres, excepte festius per a la tramitació presencial.

Nota: el volant demanat per Internet l’haurà de recollir la persona sol·licitant a les dependències municipals.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona major d’edat que estigui empadronada al municipi.

Documentació a aportar

No cal aportar documentació

Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

CLIQUEU AQUÍ PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT