Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 221-0 Edicte: 9598 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de convocatòria per a l'adjudicació d'un contracte de servei
Exercici: 2017 Bop: 215-0 Edicte: 9476 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 211-0 Edicte: 9240 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2017 Bop: 211-0 Edicte: 9043 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres locals
Exercici: 2017 Bop: 209-0 Edicte: 9098 AJUNTAMENT DE SILS Edicte referent a l'ampliació d'un termini
Exercici: 2017 Bop: 207-0 Edicte: 8884 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de convocatòria del procediment obert per a la contractació d'un servei
Exercici: 2017 Bop: 207-0 Edicte: 8883 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de convocatòria del procediment obert per a la contractació d'unes obres
Exercici: 2017 Bop: 204-0 Edicte: 8868 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de convocatòria per a l'adjudicació de la contractació d'unes obres
Exercici: 2017 Bop: 201-0 Edicte: 8725 AJUNTAMENT DE SILS Anunci mitjançant el qual es fa pública la convocatòria de 4 llocs de treball Programa Garantia Juvenil de Catalunya i les bases que han de regir el procés de selecció, aprovades per la Junta de Govern Local de data 16 d'octubre de 2017
Exercici: 2017 Bop: 200-0 Edicte: 8574 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva del Pla intern d'igualtat de gènere de l'Ajuntament