Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 50-0 Edicte: 1858 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'informació pública de l'expedient d'implantació d'una activitat
Exercici: 2017 Bop: 49-0 Edicte: 1807 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria d'un lloc de treball d'administratiu/va amb caràcter interí de la plantilla de personal funcionari i la creació d'una borsa de treball
Exercici: 2017 Bop: 45-0 Edicte: 1764 AJUNTAMENT DE SILS Extracte en la BDNS de la concessió d'incentius a empreses i nous emprenedors per a l'any 2017
Exercici: 2017 Bop: 39-0 Edicte: 1369 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació de la relació de llocs de treball
Exercici: 2017 Bop: 33-0 Edicte: 1096 AJUNTAMENT DE SILS Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'agents de la policía local amb carácter interí
Exercici: 2017 Bop: 33-0 Edicte: 1095 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 30-0 Edicte: 961 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora d'autoritzacions de terrasses i vetlladors al terme municipal
Exercici: 2017 Bop: 30-0 Edicte: 960 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de prestacions personals en benefici de la comunitat
Exercici: 2017 Bop: 30-0 Edicte: 957 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de licitació d'un contracte de servei
Exercici: 2017 Bop: 28-0 Edicte: 882 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de convocatòria per a l'adjudicació d'un contracte de servei