Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 129-0 Edicte: 5196 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de constitució de l'Ajuntament 2019
Exercici: 2019 Bop: 117-0 Edicte: 4797 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2019 Bop: 113-0 Edicte: 4765 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de nomenament de funcionària interina
Exercici: 2019 Bop: 112-0 Edicte: 4603 AJUNTAMENT DE SILS Anuncis pel qual es fa pública la formalització per a l'adquisició de terrenys en sòl no urbanitzable propers al nucli de Sils per crear un espai de lleure per al municipi
Exercici: 2019 Bop: 109-0 Edicte: 4483 AJUNTAMENT DE SILS Edicte pel qual es fa públic el compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 107-0 Edicte: 4365 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 104-0 Edicte: 4436 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de correcció d'errades
Exercici: 2019 Bop: 104-0 Edicte: 4435 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de nomenament i contractació de personal divers
Exercici: 2019 Bop: 104-0 Edicte: 4229 AJUNTAMENT DE SILS Anunci d'aprovació de les bses i la convocatoria per a la selección de dos llocs de treball
Exercici: 2019 Bop: 96-0 Edicte: 3823 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació pressupostària