Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 7898 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de nomenament de funcionaris en pràctiques
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7850 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial d'una modificació pressupostària
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7627 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'una ordenança
Exercici: 2019 Bop: 169-0 Edicte: 6962 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació pressupostària
Exercici: 2019 Bop: 150-0 Edicte: 6271 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació pressupostària
Exercici: 2019 Bop: 150-0 Edicte: 6270 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'informació pública d'una ordenança
Exercici: 2019 Bop: 138-0 Edicte: 5607 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació de la periodicitat de les sessions del Ple
Exercici: 2019 Bop: 138-0 Edicte: 5582 AJUNTAMENT DE SILS Edicte referent a les retribucions i indemnitzacions per assistències dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5498 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 129-0 Edicte: 5196 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de constitució de l'Ajuntament 2019