Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10009 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9954 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9849 AJUNTAMENT DE SILS - Llista provisional de persones admeses i excloses, nomenament del tribunal i fixació de les dates del procés de selecció d'un lloc d'agent de la policia local interí
Exercici: 2020 Bop: 243-0 Edicte: 9406 AJUNTAMENT DE SILS - Informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental per a l'activitat de planta de transferència de residus de la construcció
Exercici: 2020 Bop: 239-0 Edicte: 9246 AJUNTAMENT DE SILS - Informació pública de la proposta de reparcel·lació voluntària de l'àmbit de la modificació del POUM del polígon industrial T-500 Puratos
Exercici: 2020 Bop: 236-0 Edicte: 9084 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança reguladora de la concessió de subvencions per a estudis
Exercici: 2020 Bop: 230-0 Edicte: 9010 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 228-0 Edicte: 8902 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació de les bases i la convocatòria d'un lloc d'agent de la policia local, mitjançant concurs oposició lliure, amb caràcter interí
Exercici: 2020 Bop: 223-0 Edicte: 8626 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació de les bases i la convocatòria d'una plaça d'agent de policia local interí
Exercici: 2020 Bop: 218-0 Edicte: 8112 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació de la modificació de la Relació de llocs de treball