Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 75-0 Edicte: 3024 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de convocatòria per a l'adjudicació de la contractació per a l'explotació del servei de bar del Centre Cívic
Exercici: 2017 Bop: 74-0 Edicte: 3001 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial d'una ordenança
Exercici: 2017 Bop: 74-0 Edicte: 2991 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 74-0 Edicte: 2986 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 70-0 Edicte: 2719 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació de les bases de la convocatòria per a la provisió de personal temporal Brigada Jove (Anem per Feina)
Exercici: 2017 Bop: 70-0 Edicte: 2718 AJUNTAMENT DE SILS Anunci d'aprovació de la convocatòria del Pla local d'ocupació 2017
Exercici: 2017 Bop: 64-0 Edicte: 2442 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 50-0 Edicte: 1858 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'informació pública de l'expedient d'implantació d'una activitat
Exercici: 2017 Bop: 49-0 Edicte: 1807 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria d'un lloc de treball d'administratiu/va amb caràcter interí de la plantilla de personal funcionari i la creació d'una borsa de treball
Exercici: 2017 Bop: 45-0 Edicte: 1764 AJUNTAMENT DE SILS Extracte en la BDNS de la concessió d'incentius a empreses i nous emprenedors per a l'any 2017