Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 89-0 Edicte: 3904 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de nomenament de funcionari interí
Exercici: 2018 Bop: 76-0 Edicte: 3219 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'adjudicació i formalització d'un contracte
Exercici: 2018 Bop: 76-0 Edicte: 3218 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'adjudicació i formalització d'un contracte
Exercici: 2018 Bop: 67-0 Edicte: 2822 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació de les bases de la convocatòria per a la provisió de personal per a la Brigada Jove
Exercici: 2018 Bop: 63-0 Edicte: 2626 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'adjudicació i formalització d'un contracte de servei
Exercici: 2018 Bop: 62-0 Edicte: 2584 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2018 Bop: 62-0 Edicte: 2581 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'un conveni urbanístic
Exercici: 2018 Bop: 49-0 Edicte: 1962 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'exposició pública de la convocatòria i les bases particulars del procés d'adjudicació en règim de lloguer dels habitatges de l'Ajuntament de Sils
Exercici: 2018 Bop: 48-0 Edicte: 1956 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'adjudicació i formalització d'un contracte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 42-0 Edicte: 1812 AJUNTAMENT DE SILS Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per al reconeixement a la continuïtat i rendiment acadèmic juvenil, conforme als principis de concurrència competitiva