Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 96-0 Edicte: 3823 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació pressupostària
Exercici: 2019 Bop: 92-0 Edicte: 3611 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 91-0 Edicte: 3751 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de nomenament d'un funcionari interí
Exercici: 2019 Bop: 88-0 Edicte: 3374 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'informació pública d'una proposta de reparcel·lació voluntària de l'àmbit del PAU-Sector Golf de Sils
Exercici: 2019 Bop: 82-0 Edicte: 3129 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió de personal temporal Brigada Jove (Anem per Feina)
Exercici: 2019 Bop: 76-0 Edicte: 2882 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'informació pública de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2019 Bop: 76-0 Edicte: 2869 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'informació pública del projecte de modificació de les Normes de planejament urbanístic del municipi
Exercici: 2019 Bop: 69-0 Edicte: 2638 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació pressupostària
Exercici: 2019 Bop: 65-0 Edicte: 2316 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de nomenament d'una funcionaria interina
Exercici: 2019 Bop: 63-0 Edicte: 2259 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'informació pública d'una memòria valorada