Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 71-0 Edicte: 2953 AJUNTAMENT DE SILS - Bases i convocatòria per a la selecció d'un lloc de cap de colla de manteniment rellevista i la constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 71-0 Edicte: 2952 AJUNTAMENT DE SILS - Bases i convocatòria per a la selecció d'un lloc d'oficial de brigada d'obres i serveis rellevista i creació d'una borsa
Exercici: 2021 Bop: 62-0 Edicte: 2526 AJUNTAMENT DE SILS - Nomenament d'un funcionari interí com a agent de la policia local
Exercici: 2021 Bop: 62-0 Edicte: 2375 AJUNTAMENT DE SILS - Nomenament d'una funcionària interina com auxiliar de gestió administrativa
Exercici: 2021 Bop: 58-0 Edicte: 2239 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació inIcial del projecte/memòria de la instal·lació fotovoltaica a la llar d'infants
Exercici: 2021 Bop: 48-0 Edicte: 1970 AJUNTAMENT DE SILS - Nomenament d'un agent interí de la Policia Local
Exercici: 2021 Bop: 46-0 Edicte: 1813 AJUNTAMENT DE SILS - Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local d'1 de març de 2021 de l'Ajuntament de Sils, de convocatòria de subvencions per a estudis 2021-2022 (Convocatòria BDNS 551851)
Exercici: 2021 Bop: 44-0 Edicte: 1562 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació de l'escriptura de reparcel·lació voluntària de l'àmbit de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del polígon industrial T-500
Exercici: 2021 Bop: 37-0 Edicte: 1466 AJUNTAMENT DE SILS - Nomenament d'un agent de la policia local interí
Exercici: 2021 Bop: 37-0 Edicte: 1421 AJUNTAMENT DE SILS - Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de febrer de 2021 de l'Ajuntament de Sils, de convocatòria de subvencions per al reconeixement a la continuïtat i rendiment acadèmic juvenil, conforme als principis de concurrència competitiva (Convocatòria BDNS 549988)