Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 55-0 Edicte: 1877 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball
Exercici: 2019 Bop: 55-0 Edicte: 1875 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació de la modificació de la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 1861 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'exposició pública de padrons fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 52-0 Edicte: 1762 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació pressupostària
Exercici: 2019 Bop: 43-0 Edicte: 1494 AJUNTAMENT DE SILS Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per al reconeixement a la continuïtat i rendiment acadèmic juvenil
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1475 AJUNTAMENT DE SILS Extracte en la BDNS de la convocatòria de beques per a estudis 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 41-0 Edicte: 1495 AJUNTAMENT DE SILS Anunci pel qual es fa pública la licitació per a l'adquisició de terrenys en sòl no urbanitzable propers al nucli de Sils per crear un espai de lleure per al municipi
Exercici: 2019 Bop: 33-0 Edicte: 1022 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'informació pública de la modificació de la relació de llocs de treball
Exercici: 2019 Bop: 33-0 Edicte: 1020 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'informació pública de la modificació de la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 33-0 Edicte: 1008 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada