Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 218-0 Edicte: 9535 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'informació pública d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9512 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació pressupostària
Exercici: 2018 Bop: 211-0 Edicte: 9430 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 207-0 Edicte: 9049 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 207-0 Edicte: 9048 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2018 Bop: 204-0 Edicte: 9014 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 200-0 Edicte: 8784 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de nomenament de personal funcionari interí
Exercici: 2018 Bop: 199-0 Edicte: 8742 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial d'una ordenança
Exercici: 2018 Bop: 197-0 Edicte: 8684 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 197-0 Edicte: 8651 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de nomenament de funcionari interí