Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 150-0 Edicte: 6271 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació pressupostària
Exercici: 2019 Bop: 150-0 Edicte: 6270 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'informació pública d'una ordenança
Exercici: 2019 Bop: 138-0 Edicte: 5607 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació de la periodicitat de les sessions del Ple
Exercici: 2019 Bop: 138-0 Edicte: 5582 AJUNTAMENT DE SILS Edicte referent a les retribucions i indemnitzacions per assistències dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5498 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 129-0 Edicte: 5196 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de constitució de l'Ajuntament 2019
Exercici: 2019 Bop: 117-0 Edicte: 4797 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2019 Bop: 113-0 Edicte: 4765 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de nomenament de funcionària interina
Exercici: 2019 Bop: 112-0 Edicte: 4603 AJUNTAMENT DE SILS Anuncis pel qual es fa pública la formalització per a l'adquisició de terrenys en sòl no urbanitzable propers al nucli de Sils per crear un espai de lleure per al municipi
Exercici: 2019 Bop: 109-0 Edicte: 4483 AJUNTAMENT DE SILS Edicte pel qual es fa públic el compte general de l'exercici 2018