Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 175-0 Edicte: 6342 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Delegació de les competències de tractament dels residus municipals entre l'Ajuntament de Sils i el Consell Comarcal de la Selva
Exercici: 2020 Bop: 168-0 Edicte: 6163 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació inicial de la modificació del Pla parcial urbanístic Sector Massabé
Exercici: 2020 Bop: 167-0 Edicte: 6201 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5683 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5553 AJUNTAMENT DE SILS - Nomenament d'un agent de policia local interí
Exercici: 2020 Bop: 148-0 Edicte: 5567 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 138-0 Edicte: 4842 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva del Projecte instal·lacions àrees tancades per recollida selectiva als disseminats i àrees d'emergència del municipi de Sils
Exercici: 2020 Bop: 136-0 Edicte: 4777 AJUNTAMENT DE SILS - Informació pública de la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en relació al Sector Urbanitzable Delimitat Massabé (B4)
Exercici: 2020 Bop: 136-0 Edicte: 4771 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació inicial del Pla d'Autoprotecció Instal·lació Poliesportiva Municipal
Exercici: 2020 Bop: 134-0 Edicte: 4800 AJUNTAMENT DE SILS - Extracte en la BDNS de la convocatòria 514976 de subvencions a treballadors autònoms i a empreses amb seu, delegació o centre de treball a Sils, que han cessat la seva activitat o han tingut pèrdues econòmiques per la crisis causada pel Covid-19