Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 33-0 Edicte: 1096 AJUNTAMENT DE SILS Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'agents de la policía local amb carácter interí
Exercici: 2017 Bop: 33-0 Edicte: 1095 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 30-0 Edicte: 961 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora d'autoritzacions de terrasses i vetlladors al terme municipal
Exercici: 2017 Bop: 30-0 Edicte: 960 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de prestacions personals en benefici de la comunitat
Exercici: 2017 Bop: 30-0 Edicte: 957 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de licitació d'un contracte de servei
Exercici: 2017 Bop: 28-0 Edicte: 882 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de convocatòria per a l'adjudicació d'un contracte de servei
Exercici: 2017 Bop: 28-0 Edicte: 854 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de convocatòria d'un expedient de contractació
Exercici: 2017 Bop: 26-0 Edicte: 803 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de formalització de contracte
Exercici: 2017 Bop: 25-0 Edicte: 910 AJUNTAMENT DE SILS Extracte en la BDNS de la convocatòria del Carnaval de Sils 2017
Exercici: 2017 Bop: 21-0 Edicte: 529 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva del Protocol d'actuació en matèria d'assetjament