Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 166-0 Edicte: 7390 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació pressupostària
Exercici: 2017 Bop: 165-0 Edicte: 7295 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació de la convocatòria i les bases particulars del procés per a l'adjudicació en règim de lloguer d'habitatges propietat de l'Ajuntament
Exercici: 2017 Bop: 162-0 Edicte: 7204 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de delegació d'una competència municipal
Exercici: 2017 Bop: 160-0 Edicte: 7152 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial d'un conveni urbanístic
Exercici: 2017 Bop: 157-0 Edicte: 7052 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial del Pla intern d'igualtat de gènere
Exercici: 2017 Bop: 155-0 Edicte: 6957 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial d'uns projectes d'obres locals
Exercici: 2017 Bop: 151-0 Edicte: 6790 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de convocatòria del procediment per a l'adjudicació d'un contracte
Exercici: 2017 Bop: 151-0 Edicte: 6789 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de convocatòria del procediment per a l'adjudicació d'un contracte
Exercici: 2017 Bop: 147-0 Edicte: 6627 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 143-0 Edicte: 6383 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de formalització d'un contracte