Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 60-0 Edicte: 2130 AJUNTAMENT DE SILS - Exposició pública padrons fiscals per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 52-0 Edicte: 1941 AJUNTAMENT DE SILS - Nomenament d'un funcionari interí - vigilant
Exercici: 2020 Bop: 39-0 Edicte: 1331 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació provisional inventari de camins
Exercici: 2020 Bop: 35-0 Edicte: 1128 AJUNTAMENT DE SILS - Informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 1138 AJUNTAMENT DE SILS - Extracte en la BDNS de la convocatòria 495780 de reconeixement a la continuïtat i el rendiment acadèmic juvenil
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 1137 AJUNTAMENT DE SILS - Extracte en la BDNS de la convocatòria 495772 de beques per a estudis 2020-2021
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 1136 AJUNTAMENT DE SILS - Extracte en la BDNS de la convocatòria 495758 per a la concessió d'incentius a empreses i nous emprenedors 2020
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 1011 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació inicial projecte regeneració llacuna permanent Estany de Sils
Exercici: 2020 Bop: 28-0 Edicte: 795 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva del Reglament de funcionament intern dels Consells Veïnals
Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 754 AJUNTAMENT DE SILS - Nomenament funcionari de carrera - caporal policia local