Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 14-0 Edicte: 238 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació de padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 1-0 Edicte: 11015 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de contractació de personal laboral
Exercici: 2018 Bop: 248-1 Edicte: 11211 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 11003 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 243-0 Edicte: 10768 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10504 AJUNTAMENT DE SILS Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions al Carnaval de Sils 2019
Exercici: 2018 Bop: 232-0 Edicte: 10339 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'informació pública d'una ordenança
Exercici: 2018 Bop: 231-0 Edicte: 10394 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'informació pública del projecte de modificació de les normes de planejament urbanístic
Exercici: 2018 Bop: 231-0 Edicte: 10392 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2018 Bop: 230-0 Edicte: 10110 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial de dos projectes