Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 128-0 Edicte: 6000 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 126-0 Edicte: 5723 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 126-0 Edicte: 5678 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 120-0 Edicte: 5436 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial d'una ordenança
Exercici: 2018 Bop: 114-0 Edicte: 5097 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte executiu
Exercici: 2018 Bop: 109-0 Edicte: 4959 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 107-0 Edicte: 4773 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'avocació de competències en matèria de contractació
Exercici: 2018 Bop: 106-0 Edicte: 4724 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de convocatòria per a la provisió dels càrrecs de jutge de pau titular i suplent
Exercici: 2018 Bop: 105-0 Edicte: 4693 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 105-0 Edicte: 4692 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres