Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 8-0 Edicte: 124 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 8-0 Edicte: 48 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de nomenament de funcionari de carrera
Exercici: 2018 Bop: 6-0 Edicte: 11253 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'adjudicació i formalització d'un contracte
Exercici: 2018 Bop: 6-0 Edicte: 11252 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'adjudicació i formalització d'un contracte
Exercici: 2018 Bop: 5-0 Edicte: 67 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària 4/2017
Exercici: 2018 Bop: 3-0 Edicte: 11079 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de rectificació de la convocatòria del contracte de servei de monitoratge esportiu
Exercici: 2018 Bop: 1-0 Edicte: 10819 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de nomenament de funcionaris
Exercici: 2017 Bop: 247-0 Edicte: 11149 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10868 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'exposició pública del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10760 AJUNTAMENT DE SILS Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per al Carnaval de Sils 2018