Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 132-0 Edicte: 4718 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4633 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 126-0 Edicte: 4262 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva del Projecte de regeneració de la llacuna permanent de l'Estany de Sils
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3503 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació inicial del padró fiscal sobre la taxa del mercat per al 2n semestre 2020
Exercici: 2020 Bop: 110-0 Edicte: 3350 AJUNTAMENT DE SILS - Exposició pública de l'expedient de modificació pressupostària expedient 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 110-0 Edicte: 3349 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 110-0 Edicte: 3341 AJUNTAMENT DE SILS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 110-0 Edicte: 3327 AJUNTAMENT DE SILS - Nomenament de personal funcionari interí
Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3499 AJUNTAMENT DE SILS - Extracte en la BDNS de la convocatòria 495772 de beques per estudis 2020-2021
Exercici: 2020 Bop: 106-0 Edicte: 3133 AJUNTAMENT DE SILS - Aprovació inicial del Pla especial urbanístic de rehabilitació, reforma i ampliació de la masia Can Gelats