Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 185-0 Edicte: 8136 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 182-0 Edicte: 8050 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 164-0 Edicte: 7542 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 164-0 Edicte: 7480 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de nomenament de funcionari interí
Exercici: 2018 Bop: 153-0 Edicte: 7176 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'informació pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 149-0 Edicte: 6809 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva de modificació puntual del projecte d'urbanització del sector T-500 Puratos
Exercici: 2018 Bop: 144-0 Edicte: 6630 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 128-0 Edicte: 6000 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 126-0 Edicte: 5723 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 126-0 Edicte: 5678 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de contractació de personal laboral temporal