Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 138-0 Edicte: 6122 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 131-0 Edicte: 5803 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres locals
Exercici: 2017 Bop: 128-0 Edicte: 5671 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 120-0 Edicte: 5389 AJUNTAMENT DE SILS Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per al reconeixement a la continuïtat i rendiment acadèmic juvenil, conforme als principis de concurrència competitiva
Exercici: 2017 Bop: 120-0 Edicte: 5388 AJUNTAMENT DE SILS Extracte en la BDNS de la convocatòria de beques per a estudis 2017-2018
Exercici: 2017 Bop: 120-0 Edicte: 5273 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 116-0 Edicte: 5087 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2017 Bop: 116-0 Edicte: 5070 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'un pla de millora urbana
Exercici: 2017 Bop: 115-0 Edicte: 5196 AJUNTAMENT DE SILS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 113-0 Edicte: 4939 AJUNTAMENT DE SILS Edicte de contractació de personal laboral