Bases subvencions

TÍTOL

Data Aprovació

– Bases generals pel reconeixement a la continuïtat i rendiment acadèmic juvenil Ple E 28-02-2013
– Bases reguladores concessió incentius empreses i nous emprenedors

– Bases reguladoras concesión incentivos empresas y nuevos emprendedores

Ple E 05-03-2015

Bases en castellano