Bases subvencions

TÍTOL

Document bases

– Bases reguladores Carnaval de Sils 2020

– Bases reguladoras Carnaval de Sils 2020

Bases en català

Bases en castellano

– Bases generals pel reconeixement a la continuïtat i rendiment acadèmic juvenil

– Bases generales para el reconocimiento y a la continuidad y rendimiento académico juvenil

Ple E 28-02-2013

Bases en castellano

– Bases reguladores concessió incentius empreses i nous emprenedors

– Bases reguladoras concesión incentivos empresas y nuevos emprendedores

Ple E 05-03-2015

Bases en castellano

 – Ordenança reguladora de la concessió de subvencions per a estudis en català i castellà Bases en català

Bases en castellano

-Bases subvencions per a autònoms i empreses per fer front a l’impacte econòmic causat pel Covid-19 Bases en català

Bases en castellano

-Bases ajuts individuals formació joves del municipi, matrícula alumnat cursos oficials educació en el lleure Bases en català

Bases en castellano