Gestió de residus a Sils

Calendaris de recollida Porta a porta 2021, Sils i Les Mallorquines, i Vallcanera i King Park
UBICACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

Ubicació: Polígon Industrial de Can Cuca, C/ Primer de Maig, núm. 30 de Sils (vista de plànol).

HORARI DE LA DEIXALLERIA

 • Dimarts de a 16 a 19h
 • Dimecres de 16h a 19h
 • Dijous de 16 a 19h
 • Divendres de 16 a 19h
 • Dissabte de 9 a 14h

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

 • Primer i tercer dimecres de mes. La recollida dels trastos s’haurà de sol·licitar trucant prèviament a NORA al telèfon 872 012 018 (de 9 a 15h de dilluns a divendres) o utilitzant l’aplicació mòbil KOMTAINER si voleu que us ho vinguin a recollir davant la porta.

RECOLLIDA ALS COMERÇOS

Sils ofereix dos modalitats de recollida de residus als comerços: amb contenidors d’ús exclusiu de l’establiment o amb els contenidors del carrer. Una o altra modalitat depèn del volum que genera cada negoci i de la seva localització. Us detallem el funcionament dels serveis més generalitzats en el següent document.

BONIFICACIONS

 • Ús de la deixalleria: Els subjectes passius que acreditin la utilització de la deixalleria municipal durant l’exercici impositiu immediat anterior a la sol·licitud (amb una freqüència d’utilització de 6 entrades anuals i amb el mínim d’ús de la deixalleria d’una visita trimestral) i amb els condicionants que s’estableixen seguidament gaudiran d’una reducció del 12 % de la quota.
 • Compostatge casolà: Els subjectes passius que acreditin l’autogestió de restes orgàniques a través del compostatge gaudiran d’una reducció del 8% de la quota de la taxa
 • Altres bonificacions:
  • Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que els ingressos familiars no superen una vegada i mitja l’import del salari mínim interprofessional.
  • S’aplicarà una bonificació del 50% a la quota que correspongui respecte de la tarifa aprovada per als habitatges de tot el municipi quan aquests es trobin ocupats exclusivament per persones que ostentin la condició de jubilats o pensionistes, que no convisquin amb persones que percebin altres tipus d’ingressos i, en tot cas, els ingressos del conjunt de membres de la unitat familiar no superin el límit de 16.000 €/any.

Exposició de la Memòria Tècnica referent a la Millora de la Deixalleria Municipal del Municipi de Sils.

Per a més informació sobre la sol·licitud i condicions de les bonificacions consulteu les ORDENANCES

Recopilador de La Selva

A més del centre cívic de Sils, trobareu recopiladors en els següents establiments de Sils

Ferreteria Sils C/Mossèn Cinto Verdaguer, 68 972168986
Lampisteria Serra, SL C/ Major, 23 972853033
Estanc de Sils C/Jesús Costa, 17 972853034
Informàtica Sils C/ Juli Garreta, 14 Baixos 972853687
Sonia perruqueria C/ Alber, 86 606665844
Joma animals Pg. Sants Cosme I Damià 7 972168953

INFORMACIÓ REFERENT A LES PILES

PORTA A PORTA 

Informació campanya Porta a porta

Telèfon 872 012 018 de 9 a 15h de dilluns a divendres)

www.laselva recicla.cat i laselvarecicla@noraselva.cat

En què consisteix?

Per què és bo pel medi ambient?

Per què es recicla més?

Protecció medioambiental

Evita increment de costos

Noves normatives

KOMTAINER, nova app (nova instal·lació deixalleria i recollida de trastos