Centres educatius

Escolarització Infantil, Primària i Secundària

Podeu consultar els enllaços dels centres on han publicat la informació referent a la preinscripció:

Escola Jacint Verdaguer 
Escola Els Estanys
Institut de Sils 

La preinscripció a la Llar d’Infants la Quitxalla es farà del 2 al 13 de maig.

Podeu consultar el díptic informatiu del 2022-23 on trobareu informació destacada de cada centre educatiu de Sils.

Calendari acadèmic municipal 2021-22

 

Informació referent a les preinscripcions fora de termini

Des del 2016 municipi de Sils s’ha definit com una única zona escolar i per tant no s’apliquen criteris de proximitat a l’hora de determinar el centre on l’alumne acabarà escolaritzat.

Si necessiteu escolaritzar el vostre fill o filla en algun centre educatiu de Sils fora de l’esmentat del termini d’inscripcions cal que passeu pel Centre Cívic de Sils, telèfon 972853913. Allà us donarem dia i hora per tal de reunir-vos, al mateix Centre Cívic, amb el personal de l’EAP (equips d’assessorament i orientació psicopedagògic) del Departament d’Educació que atén l’alumnat i les famílies que cal incorporar fora de termini. 

Arran d’aquesta entrevista, un cop el Departament d’Educació hagi avaluat la vostra sol•licitud des del Centre Cívic us informarem de l’escola on heu de dur els vostres fills o filles.

La documentació que cal aportar és la següent:

-Volant d’empadronament de convivència que haureu de demanar a l’Ajuntament de Sils (o de Riudarenes en el cas que us faci falta plaça a l’Institut de Sils)

-Original del llibre de família per fotocopiar les planes dels titulars i de l’alumne -Original del DNI, NIE, passaport o certificat de residència del pare, de la mare o tutor legal i de l’alumne

-Original de la targeta sanitària de l’alumne -Carnet de vacunes o certificat mèdic conforme s’ha fet revisió al CAP i l’infant o adolescent a escolaritzar està sà (en el cas que hagi viscut fora del país o que provingui d’un altre país.)

A més cal omplir el següent imprès. Si hi ha coses que dubteu de com omplir no patiu, durant l’entrevista amb el personal del Departament d’Educació al Centre Cívic ho resoldrem.

Cal que dugueu tota la documentació per tal que de concertar l’entrevista. En cas de dificultats consulteu amb el personal del Centre Cívic.

Tingueu en compte que durant el curs els infants que hagin començat el curs en un centre educatiu del municipi no es podran traslladar cap a cap altre centre del municipi. Només s’inscriuen i s’assignen places fora de termini als infants que canvien de municipi i vénen a viure al de Sils (o Riudarenes si han de cursar l’ESO)

També és important que sapigueu que durant el mes de juny no s’acceptaran més incorporacions per aquell curs.

Centres educatius i webs

Llar d’infants la Quitxalla Adreça: carrer Gaudí s/n Sils 17410 972853371

Escola Jacint Verdaguer Adreça: Jacint Verdaguer, 72 Sils 17410 972853165

Escola Els Estanys Adreça: avinguda de la Barceloneta s/n Sils 17410 972854278

Institut de Sils Adreça: Josep Carreras s/n Sils 17410 972853977

Llar d'infants municipal "La Quitxalla"

CURS 2022 – 2023

Cartell informatiu

Preinscripcions del 2 al 13 de maig, telemàticament o presencialment a l’Ajuntament.

Matrícules del 6 al 17 de juny, telemàticament o presencialment a l’Ajuntament (a partir de dimarts 7 de juny). 

En cas que ho presenteu telemàticament haureu d’adjuntar els documents que s’indiquen a continuació a la instància genèrica que us apareixerà.

Si opteu per fer els tràmits presencialment, haureu d’aportar els documents originals, que us seran escanejats i retornats allà mateix.

 

Documentació necessària

 • Per a la preinscripció
  • Sol·licitud de preinscripció
  • Llibre de família
  • DNI de pare i mare (ambdós) o tutors, i de l’infant (si en té)
  • Targeta sanitària de l’infant
  • Volant d’empadronament (no serà necessari si l’infant està inscrit al padró municipal d’habitants)

 

 • Per a la matrícula
  • Imprès de matrícula (instància d’alta)
  • Comprovant del pagament de la matrícula
  • Carnet de vacunes o certificat mèdic

 

Quotes

Consulteu l’ordenança 22.06, que trobareu a l’apartat d’ordenances fiscals de la seu electrònica.

 

Llistat d’alumnes admesos

Llistat