Instruccions amb motiu de la covid

La celebració d’actes culturals i festius queda sotmesa a les limitacions que les autoritats estableixin per tal de garantir la salut pública.

En els locals de titularitat municipal l’Ajuntament ha de vetllar perquè es compleixin i en cas que això no es consideri possible no es concedirà permís per a la realització de l’activitat.

En tant que organitzadores d’una activitat, les persones sol·licitants dels espais esdevindran responsables de vetllar perquè es compleixin les mesures de seguretat i higiene vigents en cada moment. Aquestes condicions s’especifiquen a les resolucions vigents elaborades pel govern. Els organitzadors d’activitats han d’aplicar el pla que s’adigui a la seva tipologia d’activitat.

En aquest sentit sol·licitants dels equipaments hauran de presentar una declaració responsable al registre general de Ajuntament. Per mitjà d’aquesta declaració els organitzadors adquiriran el compromís de vetllar perquè s’apliquin les condicions de seguretat i higiene esmentades als plans de confinament, així com les addicionals que l’Ajuntament estableixi en cada cas, amb motiu de les característiques de l’espai, de l’activitat o dels participants. Descarregueu d’aquí la declaració responsable dels organitzadors (per activitats esportives contacteu amb el Pavelló).

Només podran accedir a l’equipament els participants inscrits en l’activitat. Abans d’accedir-hi per primer cop les persones inscrites a l’activitat hauran de proporcionar als organitzadors de l’activitat una declaració responsable referent al seu estat de salut i al coneixement que tenen sobre les mesures de seguretat i higiene. Aquí podeu descarregar un exemple de declaració responsable dels participants.

Els locals municipals disposen de dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada i als lavabos. Així mateix l’Ajuntament proporcionarà mitjans desinfectants als organitzadors de les activitats, els quals hauran de desinfectar els estris i espais que hagin utilitzat durant la seva activitat. El personal municipal assessorarà als organitzadors sobre com procedir en cada cas.

Tret d’algun motiu que ho desaconselli, tothom haurà d’utilitzar mascareta, rentar-se les mans amb el gel quan accedeixi a l’equipament i respectar una distància mínima entre persones d’1,5 metres.

Les persones que presentin símptomes d’estar afectades per covid no podran accedir als equipaments municipals

Des d’aquest web es pot adquirir formació i certificació pels responsables de seguretat i higiene de l’associació.

En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb el Centre Cívic de Sils (972853913, centrecivicsils@sils.cat)