Voluntariat en temps d’alarma

Molts silencs i silenques ens han manifestat la seva voluntat d’ajudar als més vulnerables durant aquesta situació. Des de l’Ajuntament agraïm aquesta generositat. Diu molt de com som. 

Amb la voluntat d’articular aquest voluntariat de manera formal i segura, hem creat un registre oficial al qual, a través de formulari, es podran inscriure els qui vulguin col·laborar. 

Aquests voluntaris seran coordinats per l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament, estaran coberts amb assegurança, i en funció de les accions a desenvolupar se’ls proveirà de equips de protecció individual i amb estrictes mesures d’higiene i seguretat. 

Es faran actuacions molt puntuals, i s’organitzaran els voluntaris en funció de les seves professions, habilitats i edats. 

L’ajuntament està fent detecció i seguiment dels casos més necessitats; però si algú té coneixement de qualsevol cas, només ha de posar-se en contacte a través de qualsevol canal.  A més, habilitem un telèfon d’emergència NOMÉS PER CASOS URGENTS de famílies vulnerables o GENT GRAN: 637 89 88 77.

És molt positiu ser tan generosos. Però en el moment que vivim cal ser responsables, cal organitzar-nos amb intel·ligència i extremar les precaucions. La salut de tots és el més important. 

Podeu registrar les vostres dades en el següent formulari i fer-ne difusió.