Tall subministrament elèctric

La companyia elèctrica ha posat en coneixement que degut a la caiguda d’un arbre sobre una línia de mitja tensió una part del terme municipal ha quedat sense subministrament elèctric. La companyia estima que la reparació durarà aproximadament unes 4 hores.