Responsabilitat i civisme relacionats amb la tinença d’animals domèstics

pas info a denúncies animals

A mesura que torna l’activitat al carrer, estem notant un repunt en actituds incíviques relacionades amb la tinença d’animals domèstics. Treballarem des de Medi Ambient i Via Pública amb mesures correctores per mantenir l’espai públic en condicions.
Des de principis d’aquest any vam ocupar-nos d’aquesta qüestió des d’un vessant informatiu, i amb la col·laboració dels Agents Cívics. Fem una advertència a la població que la fase d’informac ha finalitzat, i obrim un període de denúncia d’infraccions i sancions. Cal recollir els excrements del vostre animal, portar les corresponents bossetes o element per recollir-ho i una ampolleta d’aigua per netejar. Recorda portar-lo lligat i que està prohibit fer-ho a les zones enjardinades i parcs infantils.
Les infraccions lleus es poden sancionar amb multes de fins a 750 euros.
Paral·lelament treballem en la finalització d’alternatives, com pot ser el projecte del “pipi can”, pendent de les últimes execucions.

En els seguents enllaços trobareu les ordenances municipals amb tot el que cal saber al respecte:

http://www.sils.cat/media/sites/23/ord-21-08-taxa-per-la-tinenca-captura-i-manutencio-animals-domestics.pdf

http://www.sils.cat/media/sites/23/TextOrdDef.pdf