Regularització cadastral

Els dies 4, 5, 6, 9 i 10 de maig la Delegació d’Hisenda iniciarà els treballs de regularització cadastral al municipi de #Sils. Seran duts a terme per l’empresa GTT.

Durant aquest període hi haurà dues persones fotografiant totes les finques, tan les urbanes com les rústiques. Les fotografies es faran de façana o de l’interior de la parcel·la, sense, en cap cas, entrar a cap parcel·la privada o amb prohibició de pas.

Ambdues persones aniran identificades amb la seva acreditació corresponent i el seu DNI.