Reconeixement a la continuïtat i al rendiment acadèmic juvenil

Ja podeu demanar els ajuts de beques pel reconeixement a la continuïtat i rendiment acadèmic juvenil. Van adreçats als i les estudiants residents a Sils que hagin finalitzat el Batxillerat o un Cicle Formatiu de Grau Mitjà el curs 2018-2019 i que tinguin una nota mitjana de 8 com a mínim.

Per sol·licitar els ajuts s’ha de presentar aquesta instància fins al 30 de juliol de 2019

reconeixement acadèmic 2019 web