Agent telemàtic

En aquests moments de pandèmia la ciutadania no ha pogut sortir de casa i s’han posat en marxa diferents eines per a poder fer tràmits.
L’Ajuntament ha fet una aposta clara dels canals de comunicació digitals, entre altres, la web de l’Ajuntament de Sils o la seu electrònica a través de la qual es realitzen tràmits entre administracions i ciutadans, com presentar instàncies.
Segurament, la majoria de les persones encara no identifiquen ni coneixen aquesta forma de fer servir l’administració pública.
Per això, des del Centre Cívic es posa a disposició dels ciutadans un agent telemàtic per ajudar a solucionar els dubtes i que us pot acompanyar en els processos d’alta o en els tràmits de sol·licitud.
L’administració electrònica és el present i el futur. I ningú n’ha de quedar exclòs.

#AgentTelemàtica
#Centre Cívic
#AjuntamentSils
#Sils