MODIFICACIONS EN EL SENTIT DE LA CIRCULACIÓ

El creixement progressiu del nostre municipi comporta també un augment de l’activitat, del parc automobilístic i de la circulació del mateix.

Per aquest motiu s’ha procedit a ordenar la circulació als següents carrers atenent a la demanda o neguit que han manifestat alguns veïns i previ informe positiu dels serveis tècnics:

  • C/Església, des de la intersecció amb el C/Major fins a la Laguna (Avda. Verge de Montserrat), s’estableix una única direcció en sentit descendent. Aquest carrer presenta unes dimensions reduïdes tant a la calçada com a les seves voreres el que dificulta el trànsit de dos vehicles i la seguretat dels vianants. La sortida d’aquest nucli del municipi es realitzarà per l’Avda. La Selva 

  • C/Mallorquines, des de l’Hostal dins a la fleca (accedint des de la C-63 al carrer) s’ha delimitat línia groga a la banda dreta establint com a aparcament la banda esquerra del carrer. Les dimensions del carrer en aquest tram dificulten el doble sentit de circulació amb vehicles aparcats a totes dues bandes, fet que s’agreuja en determinats horaris.

Aquesta ordenació de la circulació respon en primer lloc a la voluntat de garantir la seguretat de les persones però també que la circulació sigui fluida.