BAN: Problemàtica proliferació gats a la via pública

Podeu consultar la publicació del BAN al Tauler electrònic municipal.