BAN Compliment de les condicions de l’aigua a la xarxa municipal

Podeu consultar la publicació del BAN al Tauler electrònic municipal.