Ajuts als esportistes amateurs silencs que han participat individualment en les competicions esportives de nivell estatal o superior.

Ajuts als esportistes amateurs silencs que han participat individualment en les competicions esportives de nivell estatal o superior.

 

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sils, en el marc del programa de suport als programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins d’esports individuals, les següents quantitats en concepte de subvenció per a la promoció i foment de l’esport:

Marc Flores Masó                           223’- €uros

Sònia Colell Sannikova                  200’- €uros

 

Amb el suport de :

 

Diputacio