Abocador clausurat

abocador clausurat

En els mesos vinents Sils farà un canvi radical en la recollida de residus, passant al Porta a Porta. Una de les raons del canvi és la lluita contra l’incivisme i contra els abandonaments incontrolats. En aquesta línia, al primer trimestre de 2021 es retiraran tots els contenidors del municipi i els punts de risc d’abandonament.
En el cas concret que ens ocupa, la zona de restes vegetals i compostatge propera a l’Escola Els Estanys estava patint alguns mals usos.
Anteriorment també havia generat algun inconvenient amb cremes controlades en horari escolar i alguns efectes perniciosos.
És per aquest motiu que, atès que amb el Porta a Porta seran retirats tots aquests punts d’abocament, hem anticipat aquesta tasca clausurant aquest punt, i per
tant, queda prohibit abocar-hi restes vegetals i qualsevol altre residu. 
Per les restes vegetals, de moment, es pot fer ús de les barques blanques que estan escampades pel municipi (Parc dels Esquirols, Carrer Pirineus, King Park, davant la Llar d’Infants a Mallorquines…etc.).
També es pot fer ús de la deixalleria, que serà com ho farem a partir de l’any vinent. En principi en breus setmanes, iniciarà ja l’horari ampliat de 5 dies a la setmana.
N’informarem oportunament.

Entre tots hem de cuidar el poble i mantenir-lo net, ordenat i endreçat.

#MediAmbientSils
#ObresIServeisSils
#AbocadorClausurat
#AjuntamentSils
#Sils