Comunicats subvencions

Comunicats esportius

Ajuts a esportistes silencs que participen en competicions esportives de nivell estatal o superior

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sils, en el marc del programa de suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins d’esports individuals, les següents quantitats en concepte de subvenció per a la promoció i el foment de l’esport:

Marc Flores Masó

200,00 €

Sonia Colell Sannikova

200,00 €

Total subvenció Ajuntament

400,00 €

 

 

 

 

 

Amb el suport de:

Diputacio logoajuntamentllargweb

Comunicació Econòmica i Cultural

Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2018.

 

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sils una subvenció dins el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 per un import total de 124.366’89 €uros pels conceptes i imports següents:

PROGRAMA Nº EXP CONCEPTE IMPORT (€)
Despeses d’inversió 2018/1235 Ampliacions, millores i renovació a les xarxes municipals d’abastament d’aigua potable 102.099,00
Despeses culturals 2018/2403   18.018,00
Actuacions en camins municipals 2018/1235   1.300,00
Accés a les noves tecnologies 2018/2336   2.949,89

 

Amb el suport de:

Diputacio logoajuntamentllargweb