Activitat econòmica

-Estat d’execució del pressupost d’ingressos fins el 30/9/15

Execució_Ingressos_3r_Trim_2015

-Estat d’execució del pressupost de despeses fins el 30/9/15

Execució_Despeses_3r_Trim_2015