Residus

HORARIS DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

Ubicació: Polígon Industrial de Can Cuca, C/ Primer de Maig, núm. 30 de Sils (vista de plànol).

 

HORARI DE LA DEIXALLERIA

 • Matins (10.00 a 13.00h dimecres i dissabte
 • Tardes (16.00 a 18.30h) dimecres i divendres ESTIU (de 17.00 a 19.30h)

 

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

 • Primer dimecres de mes, cal dipositar-los la nit anterior (dimarts) al costat d’un contenidor de rebuig (gris)
 • Recollida a domicili; cal trucar a NORA fins dimarts anterior a la recollida al telèfon  872 012 018

 

RECOLLIDA ALS COMERÇOS

Sils ofereix dos modalitats de recollida de residus als comerços: amb contenidors d’ús exclusiu de l’establiment o amb els contenidors del carrer. Una o altra modalitat depèn del volum que genera cada negoci i de la seva localització. Us detallem el funcionament dels serveis més generalitzats en el següent document.

 

BONIFICACIONS

 • Ús de la deixalleria: Els subjectes passius que acreditin la utilització de la deixalleria municipal durant l’exercici impositiu immediat anterior a la sol·licitud (amb una freqüència d’utilització de 6 entrades anuals i amb el mínim d’ús de la deixalleria d’una visita trimestral) i amb els condicionants que s’estableixen seguidament gaudiran d’una reducció del 12 % de la quota.
 • Compostatge casolà: Els subjectes passius que acreditin l’autogestió de restes orgàniques a través del compostatge gaudiran d’una reducció del 8% de la quota de la taxa
 • Altres bonificacions:
  • Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que els ingressos familiars no superen una vegada i mitja l’import del salari mínim interprofessional.
  • S’aplicarà una bonificació del 50% a la quota que correspongui respecte de la tarifa aprovada per als habitatges de tot el municipi quan aquests es trobin ocupats exclusivament per persones que ostentin la condició de jubilats o pensionistes, que no convisquin amb persones que percebin altres tipus d’ingressos i, en tot cas, els ingressos del conjunt de membres de la unitat familiar no superin el límit de 16.000 €/any.

 

Exposició de la Memòria Tècnica referent a la Millora de la Deixalleria Municipal del Municipi de Sils.

Per a més informació sobre la sol·licitud i condicions de les bonificacions consulteu les ORDENANCES

 

Recopilador de La Selva

A més del centre cívic de Sils, trobareu recopiladors en els següents establiments de Sils

Ferreteria Sils
C/Mossèn Cinto Verdaguer, 68
972168986
Lampisteria Serra, SL
C/ Major, 23
972853033
Estanc de Sils
C/Jesús Costa, 17
972853034
Informàtica Sils
C/ Juli Garreta, 14 Baixos
972853687
Sonia perruqueria
C/ Alber, 86
606665844
Joma animals
Pg. Sants Cosme I Damià 7
972168953

 

INFORMACIÓ REFERENT A LES PILES