Residus

UBICACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

Ubicació: Polígon Industrial de Can Cuca, C/ Primer de Maig, núm. 30 de Sils (vista de plànol).

 

HORARI DE LA DEIXALLERIA ( a partir del 6 d’octubre de 2020: de dimarts a divendres de 16 a 19h i dissabtes de 9 a14h)

 • Dimecres de 10h a 13h i de 16h a 18.30h
 • Divendres de 16h a 18.30h
 • Dimecres i divendres de 17 a 19.30h (estiu, del 16 de juliol al 16 de setembre)
 • Dissabtes de 10h a 13h (tot l’any)

 

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

 • Primer i tercer dimecres de mes. La recollida dels trastos s’haurà de sol·licitar trucant prèviament a NORA al telèfon 872 012 018 o utilitzant l’aplicació mòbil KOMTAINER si voleu que us ho vinguin a recollir davant la porta.

 

BARQUES D’ESPORGA

Cementiri i carrers Pirineus, Gaudí, Tulipa, Manuel de Falla, Freixe i Av. Catalunya

 

RECOLLIDA ALS COMERÇOS

Sils ofereix dos modalitats de recollida de residus als comerços: amb contenidors d’ús exclusiu de l’establiment o amb els contenidors del carrer. Una o altra modalitat depèn del volum que genera cada negoci i de la seva localització. Us detallem el funcionament dels serveis més generalitzats en el següent document.

 

BONIFICACIONS

 • Ús de la deixalleria: Els subjectes passius que acreditin la utilització de la deixalleria municipal durant l’exercici impositiu immediat anterior a la sol·licitud (amb una freqüència d’utilització de 6 entrades anuals i amb el mínim d’ús de la deixalleria d’una visita trimestral) i amb els condicionants que s’estableixen seguidament gaudiran d’una reducció del 12 % de la quota.
 • Compostatge casolà: Els subjectes passius que acreditin l’autogestió de restes orgàniques a través del compostatge gaudiran d’una reducció del 8% de la quota de la taxa
 • Altres bonificacions:
  • Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que els ingressos familiars no superen una vegada i mitja l’import del salari mínim interprofessional.
  • S’aplicarà una bonificació del 50% a la quota que correspongui respecte de la tarifa aprovada per als habitatges de tot el municipi quan aquests es trobin ocupats exclusivament per persones que ostentin la condició de jubilats o pensionistes, que no convisquin amb persones que percebin altres tipus d’ingressos i, en tot cas, els ingressos del conjunt de membres de la unitat familiar no superin el límit de 16.000 €/any.

 

Exposició de la Memòria Tècnica referent a la Millora de la Deixalleria Municipal del Municipi de Sils.

Per a més informació sobre la sol·licitud i condicions de les bonificacions consulteu les ORDENANCES

 

Recopilador de La Selva

A més del centre cívic de Sils, trobareu recopiladors en els següents establiments de Sils

Ferreteria Sils
C/Mossèn Cinto Verdaguer, 68
972168986
Lampisteria Serra, SL
C/ Major, 23
972853033
Estanc de Sils
C/Jesús Costa, 17
972853034
Informàtica Sils
C/ Juli Garreta, 14 Baixos
972853687
Sonia perruqueria
C/ Alber, 86
606665844
Joma animals
Pg. Sants Cosme I Damià 7
972168953

 

INFORMACIÓ REFERENT A LES PILES

 

PORTA A PORTA (1r trimestre 2021)

En què consisteix?

Per què és bo pel medi ambient?

Per què es recicla més?

Protecció medioambiental

Evita increment de costos

Noves normatives

 

KOMTAINER, nova app (nova instal·lació deixalleria i recollida de trastos