Natura

Tot aquell qui desitgi el contacte amb la natura, tornarà a casa seva amb la maleta plena d’imatges, sensacions i experiències. Descobriu els diferents paisatges i la rica diversitat de la natura a Sils.

> Estany de Sils

Situat en un terreny molt planer, a on conflueixen diverses rieres que l’inunden en èpoques de pluja, trobem l’espai protegit de l’Estany de Sils. Es tracta d’un vestigi del què va ser un dels estanys més grans de Catalunya, dessecat per tal de guanyar terrenys agrícoles i eliminar el focus d’infeccions que suposaven les aigües estancades. A l’actualitat, l’estany ha estat objecte d’un projecte de restauració i gestió, que ha permès recuperar hàbitats i paisatges, a més d’una llacuna permanent que disposa d’un itinerari amb aguaits i miradors que faciliten l’observació de les aus que hi fan parada.

Més informació: cliqueu aquí 

> Riera de Vallcanera

La riera de Vallcanera, que juntament amb l’Estany de Sils forma part de l’espai protegit, és una mostra dels boscos de ribera més exuberants i ben conservats de l’espai. Aquesta riera és la més important del sector nord de l’EIN (Espai d’Interès Natural) i, en progressar cap a l’estany, és canalitzada per la sèquia de Sils, receptora principal de tots els torrents, rierols i sèquies menors de l’entorn.

> Sèquia de Sils

La sèquia de Sils, construïda artificialment per a dessecar l’estany, al llarg del seu recorregut més o menys paral·lel a la via del ferrocarril, rep tots els recs i rieres que abans vessaven a l’estany, i dirigeix les seves aigües cap a la riera de Santa Coloma. Tot i així, quan les precipitacions són abundants i persistents, la sèquia no pot absorbir tot el volum d’aigua i és quan es desborda i pràcticament tot l’espai queda inundat.

 

Naturaleza

Todo aquel que desee el contacto con la naturaleza, volverá a su casa con la maleta llena de imágenes, sensaciones y experiencias. Descubrid los diferentes paisajes y la rica diversidad de la naturaleza en Sils.

> Estany de Sils

Situado en un terreno muy llano, donde confluyen diversas rieras que lo inundan en épocas de lluvia, encontramos el espacio protegido del Estany de Sils. Se trata de un vestigio de lo que fue uno de los estanques más grandes de Cataluña, desecado para ganar terrenos agrícolas y eliminar el foco de infecciones que suponían las aguas estancadas. En la actualidad, el estanque ha sido objeto de un proyecto de restauración y gestión, que ha permitido recuperar hábitat y paisajes, además de una laguna permanente que dispone de un itinerario con observatorios y miradores que facilitan la observación de las aves que hacen parada.

Más información: clicar aquí 

> Riera de Vallcanera

La riera de Vallcanera, que junto al Estany de Sils forma parte del espacio protegido, es una muestra de los bosques de ribera más exuberantes y bien conservados del espacio. Esta riera es la más importante del sector norte del EIN (Espacio de Interés Natural) y, al progresar hacia el estanque, es canalizada por la acequia de Sils, receptora principal de todos los torrentes, riachuelos y acequias menores del entorno.

> Sèquia de Sils

La acequia de Sils, construida artificialmente para desecar el estanque, constituye el eje vertebral de drenaje de la cuenca. De hecho, la acequia, a lo largo de su recorrido más o menos paralelo a la vía del ferrocarril, recibe todos los canales y rieras que antes rebosaban al estanque, y dirige sus aguas hacia la riera de Santa Coloma. Aún así, cuando las precipitaciones son abundantes y persistentes, la acequia no puede absorber todo el volumen de agua y es cuando se desborda e inunda prácticamente todo el espacio.