Personal de cultura i joventut

Cultura

Joaquim Soler

Responsable de projectes

arxiu@sils.cat

 

Núria Seco

Auxiliar de cultura

centrecivicsils@sils.cat

 

Joventut

Clara Ribatallada

Tècnica de joventut

joves@sils.cat

Fran Segovia

Dinamitzadora de joventut

dinamitzador@sils.cat