Membres del Consistori – Plenari

foto consistori 2015-19

NOMS I COGNOMS

Martí Nogué Selva

J.Andrés Arredondo Rodríguez

Maria José López Ruiz

Maria Mercè Pascual Fontanils

Maria Dolores Jurado Garcia

Pere Mas Gispert

Carles Taberner Morell

Silvia Juanmiquel Font

Maria Deulofeu Garcia

Albert Rossell Mas

Lluís Borràs Massaguer

Julio García Gonell

Alberto Miralles Güell

LLISTA ELECTORAL

IDS-MES-IdSELVA

IDS-MES-IdSELVA

IDS-MES-IdSELVA

IDS-MES-IdSELVA

IDS-MES-IdSELVA

PDeCAT

PDeCAT

PDeCAT

PDeCAT

CAPGIREM SILS-CUP-PA

CAPGIREM SILS-CUP-PA

ERC-AM

ICV-EUiA-E

 

Document referent al Resum de béns patrimonials dels membres de la corporació.
Document referent al Resum activitats dels membres de la corporació.
Edicte referent al Resum de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.

 

Podeu consultar més informació dels integrants de la corporació a l’apartat dels Alts càrrecs dins l’apartat de transparència de l’ajuntament