Àrees de gestió, agenda i horaris

CÀRREC

TITULAR

AREA DE GESTIÓ COMESA ESPECIAL

VISITES

Alcalde president 
Martí Nogué Selva

alcalde@sils.cat

Règim interior i Urbanisme 
A concretar 
1r. Tinent d’Alcalde 
Juan Andrés Arredondo Rodríguez

andreu@sils.cat

Hisenda i esports
 
A concretar 
2n. Tinenta d’Alcalde 
Maria José López Ruiz
mjlopez@sils.cat
Ensenyament i comunicació
 
A concretar 
3ra. Tinent d’Alcalde 
Julio García Gonell
jgarcia@sils.cat
Promoció local, cultura, tradicions, Medi ambient
 
A concretar 
4rta. Tinent d’Alcalde 
Alberto Miralles Güell
amiralles@sils.cat
Via pública, governació i participació Ciutadana
 
A concretar 
Regidora 
Maria Mercè Pascual Fontanils
mpascual@sils.cat
Joventut, serveis socials, polítiques d’igualtat i salut
 
A concretar 
Regidora
Maria Dolores Jurado Garcia

ljurado@sils.cat

Obres i serveis, festers i lleure
A concretar