Adreces correu electrònic

Generals

ajuntament@sils.cat

 

Alcalde

Martí Nogué Selva

Alcaldia, Règim interior, Urbanisme i Comunicació

alcalde@sils.cat

 

Regidors

Juan Andrés Arredondo Rodríguez
Hisenda i esports
andreu@sils.cat

 

Maria José López Ruiz
Ensenyament i comunicació
mjlopez@sils.cat

 

Julio Garcia Gonell
Promoció local, cultura i tradicions, media ambient
jgarcia@sils.cat

 

Alberto Miralles Güell
Via pública, governació i participació ciutadana
amiralles@sils.cat

 

Maria Mercè Pascual Fontanils
Joventut, serveis socials, polítiques d’igualtat i salut
mpascual@sils.cat

 

Maria Dolores Jurado Garcia
Obres i serveis, festes i lleure
ljurado@sils.cat

 

Altres formacions:

PDeCAT: grupciusils@gmail.com
CAPGIREM SILS-CUP-PA: assembleapuigbo@hotmail.com
ERC-AM: esquerrasils@gmail.com
ICV-EUiA-E: sils.icv.eua@gmail.com

 

Personal d’administració i serveis

Juan A. González Blanco
Secretari
secretari@sils.cat

Teresa Martorell Martí
Interventora accidental
teresa@sils.cat

M. Farners Coll Massó
Tresorera
farners@sils.cat

Marta Lladó Salip
Recursos Humans
marta@sils.cat

 

Tècnics

Serveis Tècnics

Salvador Jubany

Arquitecte municipal

salvadorsstt@sils.cat

 

Jordi Gil

Enginyer municipal

jordisstt@sils.cat

 

Fàtima Ramos

Arquitecta tècnica municipal i Cap de la brigada municipal

fatimasstt@sils.cat

 

Cultura i Joventut

Clara Ribatallada

Tècnic de joventut

joves@sils.cat

 

Núria Seco

Auxiliar cultural

centrecivicsils@sils.cat

 

Serveis Socials

Sandra Tejedor

Treballadora social

stejedor@selva.cat

 

Sera Sánchez Rodríguez

Educador social

ssanchez@selva.cat

 

Seguretat ciutadana

Joaquin Cruz

Cap de la Policia Local

policialocal@sils.cat