Iniciatives de joventut

La regidoria de Joventut, a partir del diagnòstic recollit al Pla Local de Joventut 2012-2015, duu a terme les següents iniciatives en matèria de joventut:

– Foment de la inserció laboral: Projecte ANEM PER FEINA (brigada jove)
– Foment de l’estudi: PREMIS DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC en finalitzar els estudis de secundària no obligatoris (Batxillerat i Cicle Formatiu de Grau Mitjà)
– Foment de la implicació juvenil en l’entorn: Projecte APRENEM JUNTS
– Foment de la participació en festes populars: ELECCIÓ DE L’HEREU I LA PUBILLA DE SILS