suport econòmic

Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 2019.

 

La Diputació de Girona ha concedit, en data 21 de maig de 2019, una subvenció a l’Ajuntament de Sils per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 2019 amb un import de 4.000’- €uros, segons expedient número 2019/2547 corresponent al Programa anual de promoció de l’activitat fisicoesportiva.

 

Amb el suport de:

Diputacio

 

Ajuts a esportistes silencs que participen en competicions esportives de nivell estatal o superior

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sils, en el marc del programa de suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins d’esports individuals, les següents quantitats en concepte de subvenció per a la promoció i el foment de l’esport:

Marc Flores Masó

200,00 €

Sonia Colell Sannikova

200,00 €

Total subvenció Ajuntament

400,00 €

 

 

 

 

 

Amb el suport de:

Diputacio logoajuntamentllargweb