Oficina d’escolarització

El Departament d’Educació de la Generalitat estableix cada any un període per inscriure els infants i joves als centres educatius. Podeu consultar-lo aquí.

Per poder consultar el resultat de la preinscripció poder clicar aquí

Des del 2016 municipi de Sils s’ha definit com una única zona escolar i per tant no s’apliquen criteris de proximitat a l’hora de determinar el centre on l’alumne acabarà escolaritzat.

Si necessiteu escolaritzar el vostre fill o filla en algun centre educatiu de Sils fora de l’esmentat del termini d’inscripcions cal que passeu per l’Oficina Municipal d’Escolarització, situada al Centre Cívic de Sils (972853913).

Allà us donarem dia i hora per tal de reunir-vos, al mateix Centre Cívic, amb el personal del Departament d’Educació que atén l’alumnat i les famílies que cal incorporar fora de termini.

Arran d’aquesta entrevista, un cop el Departament d’Educació hagi avaluat la vostra sol•licitud des del Centre Cívic us informarem de l’escola on heu de dur els vostres fills o filles.

La documentació que cal aportar és la següent:

-Volant d’empadronament de convivència que haureu de demanar al vostre Ajuntament

-Original del llibre de família per fotocopiar les planes dels titulars i de l’alumne

-Original del DNI, NIE, passaport o certificat de residència del pare, de la mare o tutor legal i de l’alumne

-Original de la targeta sanitària de l’alumne

-Carnet de vacunes o certificat mèdic conforme s’ha fet revisió al CAP i l’infant o adolescent a escolaritzar està sà (en el cas que hagi viscut fora del país o que provingui d’un altre país.)

A més cal omplir el següent imprès. Si hi ha coses que dubteu de com omplir no patiu, durant l’entrevista amb el personal del Departament d’Educació al Centre Cívic ho resoldrem.

Cal que dugueu tota la documentació per tal que de concertar l’entrevista. En cas de dificultats consulteu amb el personal del Centre Cívic.

Tingueu en compte que durant el curs els infants que hagin començat el curs en un centre educatiu del municipi no es podran traslladar cap a cap altre centre del municipi. Només s’inscriuen i s’assignen places fora de termini als infants que canvien de municipi i vénen a viure al de Sils.