Escolarització

Informació específica sobre les preinscripcions ORDINÀRIES del curs 2020-2021 donada la situació de confinament

El Departament d’Educació de la Generalitat ha establert que les preinscripcions s’efectuïn entre 13 i el 22 de maig, tant pel que fa educació infantil, primària o secundària obligatòria. Podeu consultar el comunicat del Departament d’Educació de la Generalitat.

A causa de la situació ocasionada per la Covid-19, aquest any la preinscripció s’haurà de fer telemàticament a través de la web de la Generalitat i en els casos que sigui impossible fer-ho, es podrà fer de forma presencial (del 19 al 22 de maig) als centres educatius però amb cita prèvia.

La matriculació per educació primària i secundària obligatòria es farà del 13 al 17 de juliol.

Pel que fa al transport escolar, ja es pot sol·licitar la beca a través del Consell comarcal de la Selva.

Preinscripció Llar d’Infants (1r cicle Infantil) S’haurà de fer telemàticament entre el 15 i el 19 de juny. Trobareu el formulari a omplir al web de la Llar, el qual haureu de tornar escanejat, juntament amb la resta de documentació (Llibre de família , els DNI del pare/mare i fill/-a i targeta sanitària) a través del mail llardinfantslaquitxalla@gmail.com.  El telèfon de contacte és 637898861. Podeu consultar el díptic del centre. La matrícula està prevista pels dies 6 a 17 de juliol.


Informació per les preinscripcions FORA DE TERMINI

Des del 2016 municipi de Sils s’ha definit com una única zona escolar i per tant no s’apliquen criteris de proximitat a l’hora de determinar el centre on l’alumne acabarà escolaritzat.

Si necessiteu escolaritzar el vostre fill o filla en algun centre educatiu de Sils fora de l’esmentat del termini d’inscripcions cal que passeu pel Centre Cívic de Sils, telèfon 972853913.

Allà us donarem dia i hora per tal de reunir-vos, al mateix Centre Cívic, amb el personal del Departament d’Educació que atén l’alumnat i les famílies que cal incorporar fora de termini.

Arran d’aquesta entrevista, un cop el Departament d’Educació hagi avaluat la vostra sol•licitud des del Centre Cívic us informarem de l’escola on heu de dur els vostres fills o filles.

La documentació que cal aportar és la següent:

-Volant d’empadronament de convivència que haureu de demanar a l’Ajuntamentde Sils (o de Riudarenes en el cas que us faci falta plaça a l’Institut de Sils)

-Original del llibre de família per fotocopiar les planes dels titulars i de l’alumne

-Original del DNI, NIE, passaport o certificat de residència del pare, de la mare o tutor legal i de l’alumne

-Original de la targeta sanitària de l’alumne

-Carnet de vacunes o certificat mèdic conforme s’ha fet revisió al CAP i l’infant o adolescent a escolaritzar està sà (en el cas que hagi viscut fora del país o que provingui d’un altre país.)

A més cal omplir el següent imprès. Si hi ha coses que dubteu de com omplir no patiu, durant l’entrevista amb el personal del Departament d’Educació al Centre Cívic ho resoldrem..

Cal que dugueu tota la documentació per tal que de concertar l’entrevista. En cas de dificultats consulteu amb el personal del Centre Cívic.

Tingueu en compte que durant el curs els infants que hagin començat el curs en un centre educatiu del municipi no es podran traslladar cap a cap altre centre del municipi. Només s’inscriuen i s’assignen places fora de termini als infants que canvien de municipi i vénen a viure al de Sils.

 

Escoles d’adults

Clicant sobre aquest enllaç trobareu la informació i els centres més pròxims a Sils on fer aquesta formació

Cicles formatius

Què són i quins requisits i període de preinscripció  es necessiten per fer Grau mitjà i/o Grau superior

PFI

Programa de formació i inserció, consulteu la informació del centres de la comarca de La Selva.