Llar d’infants municipal “La Quitxalla”

Com és la nostra Llar d’Infants?

Preinscripció (10 a 21 de maig) i matrícula (7 a 11 de juny) pel curs 2021-2022

En tots dos casos, haureu de presentar la documentació que detallem a continuació. Si ho feu presencialment, haureu de dur els documents a les oficines municipals i si ho feu telemàticaticament, els haureu d’adjuntar digitalitzats en format pdf en fer el tràmit:

  • Fotocòpia del Llibre de família
  • Fotocòpies dels DNI d’ambòs pares/mares o tutors i del nen/a si en té
  • Fotocòpia de la Targeta sanitària del nen/a
  • Sol·licitud de preinscripció (també en e-tram)

Feu una visita en vídeo a la nostra Llar d’Infants!