Tipus de certificats, Sense signatura:

Idcatmobil: institucions Catalanes.

Permet identificar-vos  des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador.  https://idcatmobil.seu.cat/

  • No cal recordar cap contrasenya ni PIN
  • No requereix la instal·lació de cap tipus de programari
  • És un sistema segur i no caduca pel transcurs del temps
  • És gratuït

Clave digital: per totes les institucions, Catalanes i estatals.
És una forma d’identificació per realitzar tràmits per internet amb una validesa limitada en el temps i pot renovar cada vega que es necessiti, aquest sistema d’identificació.  https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC27.shtml