QUINS RECOMANEM?

DNI-e, fàcil d’obtenir, quan fas el DNI, t’ho donem al moment, per actualitzar les contrasenyes, no fa falta demanar hora.

Com instal·lar-lo https://www.dnielectronico.es/PDFs/Familia_Mozilla.pdf

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1015&id_menu=68

Idcat, ho podràs obtenir emplenam un pag.https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do  i demanar al teu ajuntament que et faci els tràmits.

Com instal·lar-lo https://youtu.be/P61Mh5JDF_4

Clave pin. És molt còmode perquè no necessita instal·lació, i serveix per INSS, SEPE, AEAT. https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC27.shtml