Tipus de certificats, amb signatura:

Permet identificar-se i signar documents i tràmits.

DNI-e. És una forma d’identificació, que es fa automàticament quan tramites el DNI.   https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1002&id_menu=42

• Permet identificar-vos des de l’ordinador, amb un lector DNI electrònic i lector de targetes.
• Requereix la instal·lació a un PC o portàtil..
• És un sistema segur i caduca al cap de 5 anys
• És gratuït


IDCAT. Institucions catalanes, INSS, AEAT, SEPE.
Tràmits i gestions: Permet relacionar-vos amb les administracions permet la signatura electrònica: signar documents i formularis web. https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do

• Permet identificar-vos des de l’ordinador.
• Requereix la instal·lació a un PC o portàtil. .
• És un sistema segur i caduca al cap de 4 anys.
• És gratuït

FMNT. Institucions catalanes i estatals. És equivalent a les anteriors i les seves dades de verificació de Signatura i confirma la seva identitat personal.
Aquest certificat li permetrà identificar-se de manera telemàtica i signar o xifrar documents electrònics.

És per persones físiques i jurídiques, formalització d’associacions, clubs, i algunes agrupacions.  https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados

• S’ha de demanar a Real Casa de la Moneda Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
• Permet identificar-vos des de l’ordinador.
• Requereix la instal·lació a un PC o portàtil.
• És un sistema segur i caduca al cap de 2 anys.
• És gratuït.