Pressupostos participatius

La participació ciutadana ha emergit amb força en els últims anys en un context polític i social complex, on els reptes socials requereixen no només de polítiques públiques per a la ciutadania, sinó de la implicació activa de la mateixa en el seu disseny i implementació.

L’àmbit local, donada la seva proximitat amb la ciutadania, és l’espai idoni per posar en marxa instruments que permetin la intervenció de la ciutadania i les entitats ciutadanes en processos de debat i d’elaboració de polítiques públiques.

En aquest context l’Ajuntament de Sils aposta per un model de participació reconegut en el Reglament Orgànic Municipal i de Participació Ciutadana, incentivant la participació del ciutadà individual, dissenyant processos puntuals i tangibles, i reconeixent la proximitat, el diàleg i el consens com a valors afegits a una política participativa.

Pressupost participatiu 2019

Podeu trovar tota la información sobre el procés del pressupost participatiu al següent enllaç

Pressupost participatiu 2020

FASE 1: Del 25 d’octubre al 4 de novembre de 2019, totes les persones que viviu i/o treballeu al municipi ens podeu fer arribar les vostres propostes a través del formulari d’aquesta plana web.

FASE 2: Del 4 a l’11 de novembre de 2019 es realitzarà la validació tècnica de les propostes rebudes.

FASE 3: Votació final. De l’11 al 18 de novembre.

FASE 4: Execució de les propostes guanyadores.

Les propostes per l’edició del Pressupost Participatiu 2020 es van poden presentar mitjançant la fitxa de projectes des del 25 d’octubre fins al 4 de noviembre de 2019.

Les propostes podíen fer referència a qualsevol tipus d’àmbit de competència municipal (cultura, esports, urbanisme,…) i no sobrepassar els 72.000€. Per més informació sobre la tipologia de les propostes podeu consultar els Condicionants tècnics.

Altres aspectes a tenir en compte:

  • Les propostes presentades que ja s’estiguin realitzant o estiguin previstes d’executar de manera ordinària no se sotmetran a votació ciutadana, perquè es duran a terme al marge del procés de participació.

Registres municipals on es poden lliurar els projectes:

Registres municipals on es poden emetre els vots:

  • A través del formulari habilitat a tal efecte. Podeu consultar el llistat detallat de propòstes vàlides en el següent enllaç.

Altres documents: